Danıştay’dan İmar Yönetmeliği’nin tartışmalı maddesi için karar

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2022 yılında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklik ile ofis-büro amaçlı yapı ruhsatı düzenlenerek yapımına başlanmış yapıların, imar planı değişikliği yapılmadan oranı yüzde 80’i geçmeyecek şekilde konut olarak kullanılmasının önünü açmıştı. 

İBB, bu düzenleme ile nüfusun belirsiz bir şekilde artacağı, lüks ofislerin lüks konuta dönüşmesinin merkezdeki konut fiyatlarını arttıracağı gerekçesiyle iptal davası açmıştı.

Danıştay 6.Dairesi de düzenleme için önce yürütmeyi durdurma ardından iptal kararı almıştı. Bakanlık da oranları değiştirerek aynı düzenlemeyi tekrar yapmıştı. 

12 Ağustos 2023 tarihli değişiklikle ile “Konut kullanım oranı yüzde 30’u geçmeyecek şekilde tadilat ruhsatı düzenlenebilir, meclis kararı alınmak kaydıyla bu oran yüzde 50’ye kadar çıkartılabilir” düzenlemesi yürürlüğe konuldu.

“SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI DENGESİ BOZULUR”

İBB, bu düzenlemeye de dava açtı. Danıştay 6. Dairesi, ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı verdi. 5 Şubat 2024 tarihinde oybirliği ile alınan kararda, düzenlemenin mevzuata uygun olmadığına hükmedildi. 

Kararda, imar planı değişikliği yapılmadan, konut kullanım oranının tadilat ruhsatı ile düzenlenmesinin imar planında öngörülen nüfusa göre belirlenen sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacağı belirtildi.

Düzenlemenin, plan değişikliklerinin kamu kurum ve kuruluşlarından görüş ve öneriler alınarak analiz, etüt ve araştırma yapılacağına ilişkin mevzuat hükmüne de aykırı olduğu vurgulandı.

Mevzuata göre; yoğunluk ve yapılaşma, ulaşım, erişebilirlik ve mekanın etkin kullanılması, alan kullanım dağılım tablosu gibi açıklamaların yer aldığı plan açıklama raporunun hazırlanması gerektiğinin altı çizildi.

Daimi olmayan hareketli nüfusa göre belirlenen sosyal ve teknik donatı standartlarının bozulduğu ifade edildi. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x